Bowling

U nás si můžete zahrát na dvou bowlingových dráhách, které mají parametry profi dráhy tj. 18,2 m s dostatečným prostorem pro rozběh.

Hrát můžete i při UV osvětlení, které vám nasvítí dráhy do krásného efektu.

Na jedné dráze může hrát až 8 hráčů, po skončení hry vám vytiskneme všechny vaše ukončené hry s vašimi výsledky.

Do prostoru bowlingu je povolen vstup pouze v čisté  sportovní obuvi s podrážkou, která nezanechává na povrchu drah stopy. Pokud nebudete mít vhodnou obuv, zdarma vám obuv zapůjčíme.

Vstup do prostoru bowlingu je zakázan dětem mladší 6-ti let.

Rezervaci můžete provést u obsluhy nebo na tel.čísle : 732 192 392  denně 10.30 – 22.30 , nebo využijte on-line rezervační systém

 

Ceník bowlingu

 

pondělí - čtvrtek    230,- / hod

pátek - neděle       270,-/ hod

Provozní řád Bowlingu Tremp

1.

Hráči jsou povinni se řídit tímto provozním řádem.   Zahájení a ukončení provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou vyznačenou   na vývěsce provozovny Bowlingu Tremp.

2.

Zájemci o   hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém provozovny Bowlingu   live, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry po jejím ukončení.
  Zákazník platí skutečně odehraný čas, nikoli každou započatou hodinu .
  Zákazník je odpovědný za svůj odehraný čas,který si hlídá sám, pokud hraje   nad rámec rezervovaného času tento čas je povinen uhradit .

3.

Při pozdním příchodu na objednanou dráhu nevzniká   hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné   výši dle objednávky.

4.

Hráč je povinen dostavit se 10 minut před zahájením   objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu,   že se opozdí, má obsluha bowlingu právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.

5.

Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu   dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.

6.

Do hracího prostoru bowlingových drah je povolen   vstup pouze hrajícím osobám a dětem starší 6ti let a to pouze ve speciální b o w l i n g o v é   obuvi, kterou lze zapůjčit u obsluhy bowlingu.

7.

Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem   návykových a psychotropních látek je vstup do hracího prostoru bowlingových   drah přísně zakázán.

8.

Z důvodu   možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny   obsluhujícího personálu.
  Zejména nesmí:

  •   vhodit   bowlingovou kouli na dráhu, pokud dráha není obsluhou uvedena do provozu
  •   vhodit   bowlingovou kouli na dráhu, pokud se nerozsvítí zelené světlo
  •   pokračovat   ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
  •   vstupovat   na dráhu s jídlem a pitím
  •   vstupovat   na dráhu s cigaretou doutníkem či dýmkou
  •    ohrožovat   či omezovat svým nevhodným chováním ostatní hráče

9.

Při použití vlastního sportovního náčiní (   bowlingová obuv a koule ) přebírá hráč plnou zodpovědnost za případné   poškození tohoto náčiní, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího   zařízení způsobené tímto náčiním.

10.

Pokud nastane na hracím zařízení závada,jsou hráči   povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

11.

Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po   uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

12.

Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je   obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z prostoru bowlingu.

13.

V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy nebo   zařízení bowlingu má provozovatel BOWLING TREMP právo na náhradu způsobené   škody.

14.

Tento provozní řád nabývá platnosti dne vydání   tj.1.6.2013

Kontakty

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider

Pivnice

Bowling

Ocenění Hvězdy sládků

6 druhů piva

Letní zahrádka

Salonek